J2のC大阪は17日、パウロ・アウトゥオリ監督(59)が退任し、代わりに大熊清強化部長(51)が東京V...[記事全文] ([記事全文]は外部サイトへ移動します)