J1ヴァンフォーレ甲府(VF甲府)は19日、韮崎中央公園芝生広場で日大と練習試合(45分、45分、20分)を行い、アジア枠で加入した元豪州代表のMFオリバー・ボザニッチ(28)が来日後初の実戦に臨ん...    
[記事全文] ([記事全文]は外部サイトへ移動します)