◇NHLアイスホッケー◇6日◇

レクソール・プレイス16839
カナックス20−00−32−3(終了)6オイラーズ
レクソール・プレイス(エドモントン)