◇NHLアイスホッケー◇10日◇

レクソール・プレイス16839
パンサーズ22−10−00−0(終了)1オイラーズ
レクソール・プレイス(エドモントン)