◇NHLアイスホッケー◇29日◇

レクソール・プレイス16839
キングズ50−04−11−1(終了)2オイラーズ
レクソール・プレイス(エドモントン)